Total 211
Number Title Author Date Votes Views
171
2018 엘살바도르 단기선교 보고 영상
kpcnjc | 2018.09.25 | Votes 0 | Views 94
kpcnjc 2018.09.25 0 94
170
2018 과테말라 단기선교 보고 영상
kpcnjc | 2018.09.20 | Votes 0 | Views 105
kpcnjc 2018.09.20 0 105
169
개그우먼 조혜련 집사 간증집회 - 2018.10.10(수) 10:30am
kpcnjc | 2018.09.18 | Votes 0 | Views 466
kpcnjc 2018.09.18 0 466
168
예닮원 제33호 원고모집
kpcnjc | 2018.09.07 | Votes 0 | Views 335
kpcnjc 2018.09.07 0 335
167
일일말씀축제 - 2018.9.30(주일)
kpcnjc | 2018.09.07 | Votes 0 | Views 252
kpcnjc 2018.09.07 0 252
166
2018-2019 주일학교 교사 임명식 - 2018.9.2(주일)
kpcnjc | 2018.09.02 | Votes 0 | Views 135
kpcnjc 2018.09.02 0 135
165
추석경로잔치- 2018.9.23(주)
kpcnjc | 2018.09.01 | Votes 0 | Views 467
kpcnjc 2018.09.01 0 467
164
찬양위원회 연합 야유회- 2018.9.3(월)
kpcnjc | 2018.09.01 | Votes 0 | Views 215
kpcnjc 2018.09.01 0 215
163
실버선교팀 장학사역- 2018.9.21(금)~26(수)
kpcnjc | 2018.09.01 | Votes 0 | Views 258
kpcnjc 2018.09.01 0 258
162
선교지에서 온 편지 - 안진찬 선교사 (2018.8.22)
kpcnjc | 2018.09.01 | Votes 0 | Views 171
kpcnjc 2018.09.01 0 171
161
별세- 박창렬 성도(이영실 성도 남편/ 12-믿음1)
kpcnjc | 2018.09.01 | Votes 0 | Views 189
kpcnjc 2018.09.01 0 189
160
별세- 손재호 집사(장복임 권사 남편/12-참사랑)
kpcnjc | 2018.08.30 | Votes 0 | Views 154
kpcnjc 2018.08.30 0 154
159
별세- 김승덕 집사(김인선a 장로 차남/15-에바다1)
kpcnjc | 2018.08.19 | Votes 0 | Views 306
kpcnjc 2018.08.19 0 306
158
2018 하반기 QT 나눔방 안내
kpcnjc | 2018.08.18 | Votes 0 | Views 172
kpcnjc 2018.08.18 0 172
157
2018 하반기 성경적 재정교육(제2기) 안내
kpcnjc | 2018.08.18 | Votes 0 | Views 180
kpcnjc 2018.08.18 0 180
156
2018 하반기 TEE 성경공부 안내
kpcnjc | 2018.08.18 | Votes 0 | Views 153
kpcnjc 2018.08.18 0 153
155
2018 하반기 양육 프로그램 안내
kpcnjc | 2018.08.11 | Votes 0 | Views 574
kpcnjc 2018.08.11 0 574
154
'사랑의 쌀' 나눔 사역
kpcnjc | 2018.08.10 | Votes 0 | Views 180
kpcnjc 2018.08.10 0 180
153
2018 하반기 부부행복학교 안내
kpcnjc | 2018.08.09 | Votes 0 | Views 240
kpcnjc 2018.08.09 0 240
152
2018 하반기 커피브레이크 안내
kpcnjc | 2018.08.09 | Votes 1 | Views 166
kpcnjc 2018.08.09 1 166